Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, psykoterapia

Lähde: www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa siitä aiheutuneita kustannuksia alle 65-vuotiaalle henkilölle, jos hänellä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakas on henkilö, joka on alle 65-vuotias ja

 • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia osallistumisessa ja suoriutumisessa arjessa
 • suoriutumis- ja osallistumisrajoite liittyy sairauteen tai vammaan, ja siitä aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia vaan myös suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
 • kuntoutus on perustellusti tarpeen.

Kuntoutusta hakevalla tulee olla perusteltu tarve kuntoutukseen vähintään vuoden ajan. Tarvetta arvioitaessa otetaan laaja-alaisesti huomioon hakijan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Kuntoutujan oma aktiivisuus kuntoutuksen suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa ja kuntoutuksen toteuttamisessa on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lähtökohta.

Tavoitteena on, että kuntoutuja ja hänen lähipiirinsä saavat kuntoutuksen avulla keinoja kuntoutujan omatoimiseen harjoitteluun ja kuntoutumista tukevan arjen rakentamiseen.

Julkinen terveydenhuolto vastaa sellaisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, joka liittyy välittömästi sairaanhoitoon. Lisäksi terveydenhuolto vastaa kuntoutussuunnitelman mukaisen kuntoutuksen järjestämisestä, jos sitä ei voida järjestää Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

 

Terapiat

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.

Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Kela järjestää fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta, monimuotoryhmäterapiaa, päiväkuntoutusta sekä psykoterapiaa, joka voi olla myös perheterapiaa.

 

Näin haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen

 1. Hakeudu lääkäriin julkiseen terveydenhuoltoon. Kun olet saanut kuntoutussuunnitelman kuntoutustarpeestasi, voit hakea kuntoutusta Kelasta.
 2. Täytä ja tulosta hakemuslomake Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 104).
 3. Liitä hakemukseesi lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma, jossa on suositeltu kuntoutusta. Kuntoutussuunnitelman sijasta myös lääkärinlausunto B riittää, jos kuntoutussuunnitelmasi on kirjattu siihen.
 4. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun Viestit-toiminnon kautta. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 5. Kela kutsuu sinut tarvittaessa haastatteluun.
 6. Asiointipalvelussa näet, onko hakemuksesi ratkaistu. Saat ratkaisusta myös kirjallisen päätöksen. Päätös kuntoutuksestasi lähetetään myös tiedoksi kuntoutusta toteuttavalle palveluntuottajalle, milloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena.