Kuntoutuspsykoterapia

Lähde:  www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias ja

  • työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi
  • olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa
  • psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi.

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa.16–25-vuotiaille se voi olla myös musiikkiterapiaa tai kuvataideterapiaa. Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä.

Tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan

Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Infograafi kuntoutuspsykoterapiaan hakemisesta. Sisältö löytyy myös tekstinä sivulta.

Kela voi korvata erityisin perustein uuden, enintään 3 vuotta kestävän terapiajakson, jos edellisen jakson päättymisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.

Kuka voi antaa psykoterapiaa?

Kelan psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira on hyväksynyt ja jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Lisäksi terapeutilla tulee olla koulutus siihen psykoterapiamuotoon, jota hän asiakkaalle antaa.

Kelan korvaus edellyttää, että terapeutti on Kelan hyväksymä. Voit etsiä terapeuttia Kelan palveluntuottajahausta. Sieltä löytyvät kuitenkin vain ne Kelan hyväksymät terapeutit, jotka ovat halunneet ilmoittaa yhteystietonsa hakupalvelussa.

Näin haet kuntoutuspsykoterapiaa

  1. Täytä ja tulosta hakemuslomake Kuntoutuspsykoterapia / Neuropsykologinen kuntoutus (KU 131). Kirjaa hakemukseesi tieto terapeutista. Voit etsiä terapeutteja palveluntuottajahausta.
  2. Liitä hakemukseesi kuntoutussuunnitelma, joka sisältää psykiatrin, lastenpsykiatrin tai nuorisopsykiatrin arvion diagnoosista ja kuntoutustarpeesta tai vastaavat tiedot sisältävä psykiatrin kirjoittama lääkärinlausunto B. Lausunto ei saa olla yli vuotta vanhempi.
  3. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun Viestit-toiminnon kautta. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  4. Saat kirjallisen päätöksen. Näet päätöksen myös Kelan asiointipalvelussa.

Hakuaika

Hae tukea terapiaan ennen sen alkamista. Jos terapia on jo alkanut, päätös voidaan tehdä aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Poikkeustapauksissa kuntoutusta voidaan korvata takautuvasti 6 kuukauden ajalta.

Jatkoa terapialle

Kun haet terapialle jatkoa, hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B. Lisäksi tarvitset terapeutiltasi terapiapalautteen.

Tarvitset psykiatrin lausunnon, jos terapiakäynnit ovat jääneet vähäisiksi, jos ne ovat toteutuneet epäsäännöllisesti, jos terapia on keskeytynyt tai jos terapiassa ei ole edistytty tavoitteiden mukaisesti.

Jos terapia on toteutunut suunnitellusti, muunkin hoitavan lääkärin lausunto riittää.